Qfantydzień z „Tajemnicami Gwen Frost” #01

Qfantydzień z "Tajemnicami Gwen Frost" #01


Hej ho!

Rozpoczynamy cykl konkursów, w których nagrodami będą egzemplarze najnowszego tomu Akademii Mitów, zatytułowanego "Tajemnice Gwen Frost". Nagroda z dzisiejszego konkursu przypadnie osobie, która uzbiera najwięcej punktów w zamieszczonym poniżej zadaniu.

Nagrodę ufundowało Wydawnictwo Dreams.

Poniżej znajdziecie diagram-labirynt, utworzony z 45 nazw różnych mitycznych stworów. Zaczynając od czerwonej literki H i poruszając się wężykiem musicie znaleźć jak najwięcej tych nazw (koniec ścieżki oznaczono zieloną literką A). Aby nie było za prosto, jedną z nazw zapisano w postaci samotnych liter rozrzuconych w różnych miejscach diagramu.

akademia_mitu_qt_01_qfant

Zgłoszenie konkursowe należy przesyłać na adres kamildolik@qfant.pl. Aby dać Wam czas na rozgrzewkę, zbieranie zgłoszeń zaczniemy w dniu 9 sierpnia b.r. o godzinie 20:00 (a zakończymy w dniu 12 sierpnia b.r. o godzinie 19:59:59). Kto wyśle zgłoszenie wcześniej lub później - odpada z zabawy.

W zgłoszeniu przy każdym ze znalezionych haseł należy podać, z mitologii jakiego regionu/narodu pochodzi dany stwór. Za takie hasło Uczestnik otrzyma 1 punkt. Za surowe hasło (bez dodatkowego opisu) Uczestnik otrzyma 0,5 punktu.

Za podanie rozsypanej nazwy Uczestnik otrzyma 5 punktów. W przypadku braku dodatkowego opisu przy haśle Uczestnik otrzyma tylko 2,5 punktu.

W zgłoszeniu należy zawrzeć dane do wysyłki nagrody oraz login Uczestnika na portalu Qfant. W tytule zgłoszenia wpisujcie: TAJEMNICE GF #01

UWAGA! Ponieważ stworów w mitologiach jest od groma, może się zdarzyć, że w wyniku niefortunnego złożenia liter Uczestnik znajdzie niezaplanowaną przeze mnie nazwę (co może skutkować utknięciem w miejscu). Nazwy spoza klucza odpowiedzi nie będą punktowane.

W przypadku, gdy osób uprawnionych do odbioru nagrody będzie więcej niż jedna, o przydziale zadecyduje dodatkowo szybkość nadesłania zgłoszenia - na zasadzie kto szybciej, ten lepszy!

Wszelkie próby gry nie fair będą karane natychmiastową dyskwalifikacją. W konkursie nie ma możliwości poprawy nadesłanych odpowiedzi.

Loading Facebook Comments ...
Zostaw odpowiedź

Facebook

%d bloggers like this: