PUBLIKUJ W QFancie

Z powodu prac nad portalem przesyłanie prac poprzez Formularz nie będzie możliwe. Swoje teksty proszę wysyłać na adres redakcja@qfant.pl w temacie wpisując

OPOWIADANIE-[tytuł]-[gatunek].

Teksty z zakresu publicystyki prosimy wysłać na adres lukaszszatkowski@qfant.pl

Under-Construction
--- UWAGA---
  1. Maksymalna objętość opowiadań to 50-60 tys. znaków ze spacjami (jest to 30 - 40 stron maszynopisu znormalizowanego).
  2. Dopuszczalny format pliku z opowiadaniem lub publicystyką to: doc i rtf, a z grafiką: jpg i png(do 150dpi).
  3. W komentarzu w panelu wysyłania prosimy wpisywać następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu, mail oraz adres zamieszkania. W celu ułatwienia późniejszego kontaktu oraz wysyłki nagrody książkowej za ew. publikację w magazynie.
  4. Przesłanie utworu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że posiada prawa autorskie do przesłanej pracy.
  5. Przesłanie utworu oznacza, iż jego autor udziela naszemu serwisowi bezterminowej licencji obejmującej opublikowanie pracy w magazynie w wersji WWW i PDF. W przypadku gdy autor wycofa pracę po otrzymaniu recenzji, nie będziemy więcej brać jego utworów pod uwagę.
  6. Licencja nie jest wyłączna i nie obejmuje żadnych innych praw poza wyszczególnionymi powyżej, a w szczególności żadnych praw związanych z bezwzględnymi prawami podmiotowymi do materiałów (majątkowe prawo autorskie).
  7. Przyjmujemy tylko utwory, które nie były nigdzie wcześniej publikowane.
  8. Każdy tekst przed publikacją poddany jest gruntownej redakcji.
  9. Czytamy i recenzujemy WSZYSTKIE prace niełamiące postanowień niniejszego Regulaminu.

Facebook

%d bloggers like this: